IS 1.10 – Tippexongevallen

Tippexongevallen zijn arbeidsongevallen die niet of niet goed zijn aangegeven en dus ‘onzichtbaar’ of ‘onschuldig’ zijn: arbeidsongevallen die net zoals schrijffouten verdwijnen onder een laagje Tipp-Ex. Dit kan gebeuren door werknemer, werkgever of verzekeraar. De redenen en werkwijzen zijn zeer uiteenlopend.

In deze sessie halen we dit fenomeen uit de taboesfeer en focussen we o.a. op (beleids)maatregelen om dit te voorkomen/in te perken.

Spreker