IS 1.2 – Code goede praktijk: werken in besloten ruimte

Werken in een besloten ruimte kan heel wat gevaren inhouden die, indien niet goed beheerd, kunnen leiden tot het nemen van zeer hoge risico’s.  Het betreden ervan vergt bijgevolg de nodige expertise.
In deze sessie wordt ingegaan op een aantal casestudies, de definitie van een besloten ruimte, mogelijk optredende gevaren, waarom worden besloten ruimten betreden, hoe kan men risico’s elimineren of reduceren en wordt last but not least een Gap-analyse overlopen om de besloten ruimte procedure te evalueren.

Spreker