IS 1.3 – RA en preventiemaatregelen binnenluchtkwaliteit

Het verluchten van de werkplek is en blijft een hot item.  Welke lessen trekken we trekken uit de (afgelopen?) corona-tijden en wat nemen we mee naar de toekomst? Deze infosessie geeft antwoorden op vragen m.b.t. de verluchting van de werkplek:

  • Wat zegt de wetgeving?
  • Welke technieken zijn goed/niet goed?
  • Hoe goede praktijken omzetten naar standaardprocedures?

Spreker