IS 1.5 – Opdrachten TWW, nieuwe en verwachte regelgeving

Deze sessie bestaat uit 2 delen.

* De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) heeft een dubbele taak:

  •  welzijn op het werk bevorderen door het stimuleren van een “preventiecultuur” in ondernemingen
  • werkgevers en hun hiërarchische lijn (on)rechtstreeks overtuigen om een preventiebeleid te ontwikkelen gesteund op de principes van het DRBS. Zij vervult daarin zowel een raadgevende als een preventieve, controlerende en/of repressieve rol.

Binnen AD TWW vind je de Afdeling van het regionale toezicht welzijn op het werk. Haar opdracht bestaat uit toezicht te houden op de naleving van de welzijnswet en de codex in ondernemingen en op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.

Wat betekent dit nu concreet? Kan je bij hen terecht voor informatie? Wat doen ze met een klacht? Wanneer en waarom krijg je een “inspecteur” over de vloer?
Tijdens deze infosessie krijg je hier een goed beeld van.

* Vanuit een helikopterview overlopen we de krachtlijnen en principes van de nieuwe (welzijns)wetgevingen die sinds 2020 zijn gepubliceerd en kijken we vooruit: wat is er (nog) op komst?

Spreker