IS 1.6 – Update Gezondheidstoezicht op het werk

In de zomer van 2019 verscheen het vernieuwde KB ‘Medisch Toezicht’ dat de organisatie van het gezondheidstoezicht op het werk een nieuwe invulling geeft.

Het eerste deel van deze infosessie geeft toelichting bij het nieuwe KB.

Binnen de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren (BBVAG) wordt al jaren nagedacht over de toekomst van ‘Welzijn, Preventie en Bescherming op het werk’ en over de toekomst van de arbeidsgeneeskunde in het bijzonder. De BBVAG ziet het nieuwe KB als een voorzichtige eerste stap in een proces dat de uitvoering van Welzijn op het werk performanter moet maken. Verdere aanpassingen zullen op korte termijn nodig zijn.

Na de publicatie van het KB ‘Medisch Toezicht’ werd aan alle buitengewone leden van de Hoge Raad gevraagd om hun visie op welzijn op het werk te verwoorden. Het tweede deel van de presentatie bespreekt de 10 stellingen uit de visietekst van de arbeidsartsen.

Tenslotte staan we stil bij de (nieuwe) invulling van de taken van de arbeidsarts n.a.v. Covid-19.

Spreker