IS 1.7 – Intern noodplan: hoe begin je er aan?

Als risicovol bedrijf ben je verplicht om actie te ondernemen bij een incident of noodsituatie. Dit o.m. om de nefaste gevolgen te beperken en de interventie van externe diensten en overheden toe te staan.

Tijdens deze sessie stellen we  een organisatiemodel voor dat gebaseerd is op specifieke regels en goede praktijken.

Spreker