IS 1.9 – Meesterschap voor de PA

Een goede preventieadviseur vandaag is niet meer dezelfde 15 jaar geleden …

Maar wat maakt een preventieadviseur vandaag tot een goede?  Waarin moet hij of zij uitblinken?  Het VI onderzocht deze vraag bij preventieadviseurs en kwam tot 7 vaardigheden waarin een PA zijn meesterschap kan tonen.
In de infosessie overlopen we het onderzoek, de vaardigheden én concrete voorbeelden uit de praktijk.

Spreker