IS 2.1 – Het (nieuwe) AREI

In deze sessie ontleden we het nieuwe AREI, dat op 28 oktober 2019 in het Belgisch Staatsblad verscheen en het huidige AREI zal vervangen vanaf 1 juni 2020. Komen aan bod:

  • Wat is de wettelijke basis en structuur van de 3 boeken
  • Zijn er overgangsperiode van de 3 boeken en zo ja: welke?
  • Concordantie en verschillen tussen het AREI en de 3 boeken

We bekijken dit alles door de bril van de preventieadviseur.

Spreker