IS 2.1 – UPDATE: evolutie milieuwetgeving en raakvlakken preventie

De milieuwetgeving is continu in beweging. Diverse aspecten uit deze wetgeving hebben een link naar het welzijnsbeleid, en de raakpunten worden steeds intenser. Het is dan ook wenselijk én nodig dat de PA notie heeft van de belangrijkste wijzigingen en evoluties inzake milieuwetgeving. Welke raakvlakken zijn er tussen welzijnsbeleid en milieubeleid?  Welke milieuwetgeving heeft invloed op het preventiebeleid? Komen o.a. aan bod: de omgevingsvergunning, maatregelen bij sloopwerken en asbestverwijdering, keurings- en controleverplichtingen, aspecten inzake brandveiligheid, …

Spreker