IS 2.10 – Mobiliteit in en om Antwerpen

De volgende jaren (en nog veel langer) staan er rond Antwerpen grote infrastructuurwerken gepland. Het uiteindelijk doel van dit project beoogt minder files, minder ongevallen en een betere leefkwaliteit voor de hele Antwerpse regio. Vanuit de overheid worden diverse maatregelen genomen om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

In deze sessie zoomen we in op:

  • het Masterplan 2020
  • de verschillende acties en maatregelen t.b.v. bedrijven

Sprekers