IS 2.2 – Nieuws uit VCA-land

De VCA versie 2017/6.0 is ondertussen enkele jaren in voege. Tijdens deze sessie doorlopen we de belangrijkste thema’s uit de checklist en besteden we aandacht aan (nieuwe) interpretaties van de verschillende onderdelen.
Daarnaast staan we stil bij nieuwe (internationale) ontwikkelingen en evoluties, o.m. op het vlak van opleidingen en examens (begrippenlijsten, beeldschermexamens risicovolle taken) en samenwerking tussen landen.
Tevens werpen we een blik op toekomstgerichte projecten. Uiteraard is er ruimte voor vragen.

Spreker