IS 2.8 – Praktijkrichtlijn thuis- en telewerk

Deze praktijkrichtlijnen formuleren zeer concrete aanbevelingen om (jouw) kantoor en (jouw) thuiswerkplek ergonomisch in te richten en zo de fysieke belasting tot een minimum te beperken.

Zowel preventieadviseurs-ergonomie als andere preventieadviseurs kunnen deze richtlijn gebruiken als basis voor adviezen. Projectinrichters, (interieur-)architecten en facility-managers vinden in de richtlijn duidelijke krijtlijnen terug om werkplekken te voorzien die optimaal ingericht zijn om doeltreffend en op een gezonde manier te werken.

Spreker