IS 2.9 – Beleid psychosociale risico’s: opstappen en valkuilen

Het aantal personen in arbeidsongeschiktheid vanwege psychische problematieken neemt jaar na jaar toe. In het kader van een overheidsbeleid waarin werknemers langer aan de slag moeten blijven, moeten we er ook voor zorgen dat ze langer aan de slag kunnen en willen blijven. Hoewel de wetgever de laatste jaren meer heeft ingezet op het stimuleren van een preventiebeleid psychosociale risico’s binnen ondernemingen, tonen cijfers en studies aan dat dit vaak geen gemakkelijke opdracht is.

In deze sessie kijken we hoe een aantal goede praktijken er wel in slagen om een effectief preventiebeleid PSR te ontwikkelen.

Spreker