IS 3.1 – UPDATE: strafrechtelijke aansprakelijkheid inzake arbeidsveiligheid

In deze sessie overlopen we kort de basisregels van strafrechtelijke verantwoordelijkheid na een arbeidsongeval. Wat is strafrechtelijke verantwoordelijkheid en welke mechanismen spelen hierbij? De eindverantwoordelijkheid qua welzijn op het werk berust weliswaar nog steeds bij de werkgever, maar de welzijnswetgeving voorziet ook in specifieke taken voor de hiërarchische lijn.

A.d.h.v. concrete voorbeelden uit de rechtspraak schetsen we hoe de strafrechtelijke vervolging bij een arbeidsongeval concreet verloopt en -vooral– wie finaal kan worden gestraft. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de impact van recente rechtspraak over werken met derden en uitzendkrachten.

Spreker