IS 3.10 – Werken in warme of koude omgeving

Werken doen we binnen of buiten, in koude of warmte, of in combinaties hiervan.
Eén van de bijna 40 verplichte risicoanalyses gaat over thermische omgevingsfactoren van klimatologische of technologische aard op de arbeidsplaatsen. Bij overschrijding van bepaalde waarden moet de werkgever maatregelen nemen. Zo kunnen de risico’s van werken bij lage of hoge temperatuur tot een minimum beperkt blijven.

Tijdens deze infosessie zoomen we in op:

  • Wettelijk kader
  • Actiewaarden (luchttemperatuur, fysieke werkbelasting, …)
  • RA met duiding actiewaarden voor blootstelling
  • Maatregelen en procedures

Spreker