IS 3.3 – Armoede op de werkvloer

Armoede kan duidelijk herkenbaar zijn via uiterlijke kenmerken of door loonbeslag, maar veel vaker zit het in verdoken aspecten van iemands leven.

Zo zijn mensen die in een armoedesituatie verkeren vaker afwezig door ziekte of door privéproblemen. Ze hebben vaker een gefragmenteerd arbeidsverleden, hebben dikwijls weinig vertrouwen in hun eigen kunnen en komen schijnbaar ongemotiveerd over. Hun attitudes kunnen afwijken van de norm en dat botst soms met collega’s of klanten. En meestal werken verschillende van deze problemen tegelijkertijd op elkaar in.

Tijdens deze infosessie bespreken we de relatie tussen de armoedeproblematiek en welzijn op het werk. Is dit gegeven belangrijk om op te nemen in de psychosociale risicoanalyse of de RA op niveau individu?

Spreker