IS 3.3 – Geïntegreerde wellbeing approach

Hoe werkt Proximus aan de fysieke, mentale en relationele veerkracht van haar medewerkers? Welke acties hebben we concreet ondernomen en welke tools zijn er uitgewerkt? Graag reflecteren we over wat we daaruit hebben geleerd en wat wel en niet werkte. Tot slot delen we graag onze ervaringen uit experimentele projecten die lopende zijn ter preventie van burn-out: meten van emoties in tijden van verandering en wearables om je energie te managen.

Spreker