IS 3.3 – Code goede praktijk: beleid psychosociale risico’s verankeren

Psychosociale risico’s nemen toe in Vlaanderen. Bijgevolg zien we ook werkstress en burn-out symptomen stijgen. Hoe veranderen we van koers en doen we in de toekomst beter?

Hoe veranker je op organisatieniveau een beleid rond psychosociale risico’s?  Lien Van Rampelberg en Hendrik Delagrange van de Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV brengen de resultaten van recent onderzoek naar werkstresspreventie. Ze delen hun inzichten uit gesprekken met experts en dienstverleners over de moeilijkheden en mogelijkheden om tot een goede preventie van werkstress te komen.

Sprekers