IS 3.5 – Security vs. Safety

Steeds meer bedrijven combineren taken en verantwoordelijkheden van safety en security in éénzelfde persoon of dienst. In welke mate kan safety voortbouwen op enkele security principes en kan security vorm krijgen dankzij het ingebedde, wettelijke, reeds aanwezige kader van safety? We zien ze immers vaak als 2 verschillende disciplines met elk hun eigenheid en deskundigheid.

Safety en security kunnen in goed overleg en wederzijds respect wel degelijk zorgen voor een wederzijdse katalysator en synergiën opwekken. In deze infosessie focussen we met een kritische blik op de praktische opportuniteiten voor samenwerking.

Sprekers