IS 3.8 – Beroepsgeheim, vertrouwelijkheid en discretie voor de welzijnsactoren

Wie is er gehouden tot het beroepsgeheim en welke consequenties heeft dit? Bestaat er ook een spreekplicht, of alleen een spreekrecht? Wat met inbeslagname van dossiers door de sociaal inspecteur, onderzoeksrechter of politie? En hoe zich te gedragen in een gerechtelijke procedure?

In deze sessie analyseren we de geheimhoudingsverplichting van PAPS, vertrouwenspersoon en interne en externe PA. We gaan daarbij uit van cases uit de praktijk, die aangevuld kunnen worden met inbreng van de deelnemers?

Spreker