IS 3.9 – De werknemer van de 21ste eeuw

De huidige arbeidsmarkt is constant in evolutie. Dit creëert verwachtingen aan werknemers zoals een houding om levenslang te leren of het verwerven van soft skills die hen in staat stellen om zich flexibel aan te passen. Diezelfde veranderingen kunnen tegelijkertijd stress creëren die mogelijk leidt tot motivatieverlies en burn-out.

In deze infosessie gebruiken we het Job Demands Resources-model als referentiekader om de situatie van werknemers in de 21ste eeuw in kaart te brengen. We zetten daarbij concepten als ‘soft skills’, ‘leren’ en ‘motivatie’ om een analyse te maken en proberen handvaten voor werkgevers aan te reiken om een ondersteunend werkklimaat te creëren.
De sessie is interactief; de presentatie van informatie wordt afgewisseld met mogelijkheden om vragen te stellen en korte (toepassings)oefeningen.

Sprekers