IS 4.8 – Welzijn in internationale context

Verschillende internationale instanties en organisaties (Europese Commissie en Parlement, de Internationale Arbeidsorganisatie, ISO, de Wereld Gezondheid Organisatie, de International Organisatie van Sociale Zekerheid Instellingen) incorporeren in hun werking nieuwe denkrichtingen en acties op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Op termijn beïnvloeden deze activiteiten niet alleen de (federale) wetgevingen maar ook het concrete welzijnsbeleid van organisaties en bedrijven. Wat leeft er allemaal op internationaal niveau? We werpen een blik op onder andere het nieuwe Europese kader voor veiligheid en gezondheid op het werk, het ILO vlaggenschip programma veiligheid en gezondheid voor allen, Vision Zero, de globale coalitie voor veiligheid en gezondheid op het werk, het wereldcongres 2020 en ISO 45001-2-3.

Spreker