WS 1.11 – Pitching – liftspeechen

Een (elevator) pitch of liftspeech is een ‘verkoopsgerichte’ boodschap van 1 à 3 minuten. In die korte tijdsspanne moet je je verhaal zó onder woorden brengen dat je publiek op zijn minst geïnteresseerd raakt. Deze interactieve werksessie vertrekt vanuit pitchingvoorbeelden en een korte theoretische duiding:

  • Wat zijn de basisvoorwaarden van een goede pitching?
  • Wat is de basisinhoud van een goede pitching?
  • Hoe kan je een pitching overtuigend opbouwen?
  • Hoe ‘verkoop’ ik mijn werk/idee auditief en visueel?

Vervolgens gaan we effectief aan de slag met onze eigen pitch.Voorbereiding: breng een idee of onderwerp mee om een eigen pitch uit te proberen.

Spreker