WS 1.11 – Ernstige AO analyseren

De DPBW maakt bij (zeer) ernstige arbeidsongevallen een omstandig verslag. Eén van de vereisten is dat je daarin “de primaire, secundaire, tertiaire en psychosociale oorzaken” van het ongeval bepaalt. Hoe pak je dit aan? Wat onmiddellijk te doen bij de melding van een (zeer) ernstig arbeidsongeval? Waarop letten bij het uitvoeren van het plaatsbezoek? Welke analysemethode is geschikt? Hoe diepgaand moet de analyse zijn, wat zet ik in het omstandig verslag en wat niet? Welke rol is weggelegd voor de hiërarchische lijn?

Vertrekpunt van deze werksessie zijn enkele concrete (zeer) ernstige arbeidsongevallen die we volgens de toegelichte methode in groepjes ontleden en plenair bespreken. Deze werksessie biedt een forum aan preventieadviseurs om inzichten en vooral ervaringen op een gestructureerde manier uit te wisselen.

Spreker