WS 1.12 – Leidinggevenden betrekken bij het welzijnsbeleid

Vanuit de Wet Welzijn en de Codex kijken we samen naar de taken van de hiërarchische lijn (art. I. 2-11). De volgende stap is dat we in dialoog gaan om samen te bepalen hoe je de leidinggevende(n) meer kan betrekken. Wat kan de meerwaarde zijn van een leidinggevende wanneer deze oprecht betrokken is en welzijn optimaal gaat behartigen? Uitgangspunt is het creëren van een win-win.

Spreker