WS 1.13 – Luisteren als PA – verbinden alvorens te adviseren

Als preventieadviseur is het je taak om advies te geven. Helaas wordt dat niet altijd ter harte genomen. Hoe komt dat? Waar haakt je gesprekspartner af? Of waar zegt die ‘ja’ maar doet hij/zij ’nee’? Kan empathisch luisteren hier iets bijdragen en zo frustratie aan beide kanten voorkomen?

Empathisch luisteren betekent zoveel als naast de feitelijke boodschap ook de emotionele lading horen die er op het thema of de situatie zit. En deze linken aan de onderliggende waarden van de persoon in kwestie. Daardoor ontstaat er een intensiever contact, ook al kunnen beide gesprekspartners (nog steeds) van mening verschillen. Er ontstaat begrip, en veelal ruimte om ‘outside the box’ te denken.

Marshall B. Rosenberg, grondlegger van het gedachtegoed van Geweldloze of Verbindende Communicatie, stelt het als volgt: “Postpone result/solution thinking until later; it’s through connection that solutions materialize – empathy before education.

Spreker