WS 1.14 – Ergonomische risico’s analyseren

De beroepsvereniging van Ergonomie (VERV) bracht de praktijkrichtlijn RA ergonomie uit. Deze richtlijn is een consensus van experts over heel België en bespreekt a.d.h.v. 5 stellingen hoe een RA ergonomie vorm kan krijgen.

De deelnemers leren via praktijkvoorbeelden hoe ze zelf een RA ergonomie kunnen opstarten. Via interactieve oefeningen leren ze risico’s herkennen en worden samen oplossingen gezocht.

Spreker