WS 1.2 – Arbeidsongevallen (en incidenten) analyseren – VOLZET

Na elk arbeidsongeval zorgt de werkgever ervoor dat zijn preventiedienst een onderzoek voert naar de oorzaken ervan, met de bedoeling om herhaling te voorkomen via de nodige preventiemaatregelen. Met een concrete case als uitgangspunt, komen volgende items aan bod:

  • Verplichtingen van de werkgever bij arbeidsongevallen
  • Analyse van arbeidsongevallen met behulp van onderzoeksmethoden zoals MUOPO, oorzakenboom, …
  • Praktische aanpak van een arbeidsongevallenonderzoek
  • Opmaken van arbeidsongevallensteekkaarten conform de wetgeving
  • Opmaken van de statistieken over arbeidsongevallen, o.a. frequentie- en ernstgraad

Deze werksessie biedt een forum aan preventieadviseurs om inzichten en vooral ervaringen op een gestructureerde manier uit te wisselen.
Opmerking: in werksessie 2.7 ligt de nadruk op (zeer) ernstige ongevallen.

Sprekers