WS 1.2 – Contractors evalueren en bijsturen

De welzijnswet schrijft voor dat opdrachtgever en onderaannemer(s) intens moeten communiceren en samenwerken m.b.t. de aspecten van welzijn op het werk.  Bovendien bepaalt art. 9 $2 van de welzijnswet de verplichting om tot een doeltreffende samenwerking te komen!

Tijdens deze werksessie wisselen we ervaringen en codes van goede praktijken uit met het accent op “evaluatie en bijsturing”.  We bekijken daarbij zowel de rol van opdrachtgever als onderaannemer.

Spreker