WS 1.3 – Het belang van je stem in communicatie

Tijdens deze sessie ga je op zoek naar resonantie in het lichaam zodat je boodschap meer kracht wordt bijgezet. Hierdoor word je je meer bewust van jouw stem waardoor je vrijer, energieker en met meer présence zal spreken.  Het zorgt ervoor dat de boodschap beter resoneert en meer gehoord wordt.

We focussen o.a. op een gezond stemgebruik, adem, toonhoogte, klankkleur en resonantie.  Hoe je iets zegt, is even belangrijk als wat je zegt.

Spreker