WS 1.4 – Opstellen risicodossier

A.d.h.v. een aantal tools en inzichten krijg je de mogelijkheid om voor je eigen ‘klein’ bedrijf na te gaan of je eigen risicodossier al volledig is, en hoe je dit zonodig kan vervolledigen of opstellen.

De werksessie is vooral bedoeld voor de C+ / C- en B bedrijven. Ze geeft een eerste aanzet tot conformiteit met de wetgeving en legt vanuit een stappenplan uit hoe je langzaam het welzijnsniveau va de organisatie kan verbeteren.

Sprekers