WS 1.4 – Borgen (intern) noodplan

Het intern noodplan steunt op het risicodossier, op zijn beurt onderdeel van het DRBS van de onderneming.  Het bevat de procedures i.v.m. gevaarlijke situaties en mogelijke ongevallen of incidenten die eigen zijn aan de onderneming en aan de gevallen van geweld van externe oorsprong.  Het is m.a.w. een dynamisch gegeven en moet aangepast worden aan veranderde/nieuwe omstandigheden.

In deze werksessie gaan we actief op zoek naar handvaten om elk noodplan te evalueren en bij te sturen.

Spreker