WS 2.1 – Verbindende communicatie: een taal die werkt!

Dit is een dagvullende workshop.

Tot voor kort spraken we over veiligheid, nu is er de wet “welzijn op het werk”. Naast fysieke veiligheid wordt er ook belang gehecht aan ergonomie, psychosociale belasting en gezondheid op het werk. Met andere woorden, heel de mens wordt in het vizier genomen.

Dat betekent dat je als actor binnen dit welzijnsbeleid over heel wat vaardigheden dient te beschikken.

Het formuleren van adviezen is één ding, in overleg gaan en draagvlak creëren is een ander. Verbindend communiceren is een model dat je hierbij ondersteunt, een denkwijze die er op gericht is om wederzijds begrip en respect te brengen in de ontmoeting met anderen.

Deze taal geeft handvatten om helder te zijn in wat belangrijk voor je is en daar voor te staan zonder de ander te overrompelen en/of te denken in termen van winnen of verliezen. Het is een methode om op een gezonde assertieve wijze contact te maken en in dialoog te gaan.

Tijdens deze workshopdag laten we je kennismaken met de beginselen van het gedachtegoed. Het proces is au fond erg eenvoudig maar schijn bedriegt. De werkelijke toepassing vraagt bewustzijn en oefening. Niettemin kan je met enkele kleine ingrepen al een wereld van verschil ervaren in je dagelijkse communicatie.

Spreker