WS 2.12 – Uitwerken RA psychosociale aspecten

Een psychosociale risicoanalyse is niet enkel een wettelijke verplichting van een welzijnsbeleid, het is de eerste stap in de preventieve aanpak van psychosociale risico’s. Heel wat organisaties vrezen een lang en duur proces, maar in werkelijkheid kan de onderneming ook zelf op een heel eenvoudige wijze aan de slag.

Deze werksessie vertrekt vanuit best-practices voor het uitvoeren van een risicoanalyse psychosociale aspecten. Daarbij bespreken we zowel de faciliterende acties als de meest voorkomende valkuilen.

Door aan de slag te gaan met instrumenten voor individuele bevragingen, focusgroepen en het afnemen van een enquête komen ook de drie meest voorkomende methodieken voor het uitvoeren van een risicoanalyse psychosociale aspecten aan bod.

Spreker

frankvanderelst

Frank Van der Elst