WS 2.12 – De kunst van het navigeren in complexe situaties

Het zijn turbulente tijden. Je merkt vast ook dat onze uitdagingen steeds complexer worden. En dit gaat niet veranderen of verdwijnen, dat staat vast. De manier waarop we hier als bedrijf en als persoon mee omgaan kunnen we wel veranderen of bijsturen.

Er schort iets aan onze huidige manier van omgaan met uitdagingen. Hoe lossen we bijvoorbeeld een probleem op? Er is een belangrijk verschil tussen een ingewikkeld probleem (bv. een machine bouwen) versus een complex probleem (bv. de veiligheidscultuur in een bedrijf veranderen). Dit laatste is minder voorspelbaar en gedraagt zich als een levend organisme.

We hebben nood aan een duurzame aanpak om complexe problemen te identificeren en aan te pakken. Leer in deze sessie:

  • hoe je onderscheid kan maken tussen een ingewikkelde of een complexe uitdaging
  • hoe je best, vanuit jouw niet-weten houding, kijkt naar complexe uitdagingen
  • hoe het kijken vanuit een ander perspectief jou handvaten en nieuwe mogelijkheden biedt

Sprekers