WS 2.3 – Opstellen Business Continuity Plan

De voorbije 2 jaar hebben we geleefd en gewerkt in een pandemie-wereld en niemand weet wat de toekomst zal brengen …

Tijdens deze werksessie zoeken we samen naar praktische invullingen van een BCP met de focus op welzijn op het werk.  Enerzijds is zo’n plan een teken dat de onderneming zich bewust is van de problemen die pandemie kan veroorzaken. Anderzijds laat een BCP de onderneming ook toe een stand van zaken op te maken van de hulpmiddelen en de informatie die nodig is om het hoofd te bieden aan een pandemie of een andere situatie die de continuïteit in gevaar brengt.

Spreker