WS 3.10 – Keuringen, inspecties en controles beheersen

Een bedrijf moet heel wat inspecteren, controleren en (laten) keuren. Dit geldt zowel voor materieel (ladders, liften, …) als werknemers. Het wettelijk kader en de periodiciteit zijn erg verschillend. Voor sommige zaken ben je verplicht om beroep te doen op een externe persoon of instantie. Andere zaken mag je dan weer intern behandelen. In deze werksessie wisselen we ervaringen uit over hoe we keuringen, inspecties en controles op een goede manier kunnen beheren.

Spreker