WS 3.10 – Duidelijke taal schrijven

Tijdens deze actieve werksessie gaan we samen aan de slag.  Je krijgt een praktische tips en tools om duidelijke taal te gebruiken in brieven, artikels, formulieren, e-mails, … Aan de hand van enkele concrete voorbeelden geven we je de nodige info om zelf duidelijke taal toe te passen in geschreven communicatie.

We focussen op:

  • Inzichten in laaggeletterdheid en taalverwerving
  • Overzicht van de verschillende taalniveaus NT2
  • Wat houdt duidelijke taal precies in en wat niet
  • Hoe kan je een ingewikkelde tekst helder maken voor verschillende doelgroepen

Spreker