WS 3.11 – Uitwisselen goede praktijken fiets woon-werkverkeer

Om diverse redenen (fileleed vermijden, aanmoediging door de werkgever, gezondheidsbevordering, …) kiezen meer en meer werknemers de – al dan niet elektrische – fiets voor hun woon-werk verplaatsing.

Tijdens deze werksessie wisselen we ervaringen uit en bespreken we de verschillende aspecten die een invloed kunnen hebben om werknemers zo veilig mogelijk woon-werk te laten fietsen.

Spreker