WS 3.14 – Ergonomische risico’s analyseren

De beroepsvereniging van Ergonomie (VERV) heeft dit jaar een praktijkrichtlijn RA ergonomie uitgebracht.  De praktijkrichtlijn is een consensus van experts over heel België en bespreekt aan de hand van 5 stellingen hoe een risicoanalyse ergonomie vorm kan krijgen. De deelnemers leren via praktijkvoorbeelden hoe ze zelf een risicoanalyse ergonomie kunnen opstarten. Via interactieve oefeningen leren ze risico’s herkennen en worden samen oplossingen gezocht.”

Spreker

Afbeelding1

Mathias De Waele