WS 3.14 – Ergonomische risico’s analyseren

De beroepsvereniging van Ergonomie (VERV) bracht onlangs de praktijkrichtlijn RA ergonomie uitgebracht.  Deze richtlijn is een consensus van experts over heel België en bespreekt a.d.h.v. 5 stellingen hoe een RA ergonomie vorm kan krijgen.
De deelnemers leren via praktijkvoorbeelden hoe ze zelf een risicoanalyse ergonomie kunnen opstarten. Via interactieve oefeningen leren ze risico’s herkennen en worden samen oplossingen gezocht.

Spreker