WS 3.7 – Analyseren via de KIM-methode

De KIM methode (Key Indicator Method of knelpuntenmethode) beoordeelt de fysieke belasting van werktaken. In 2019 zijn zes nieuwe KIM methodes voorgesteld (oa. tillen, houden en dragen; trekken en duwen; lichaamskracht).

De KIM tools zijn relatief snel en eenvoudig en is er een fijne beoordeling mogelijk. Het is mogelijk om alle factoren objectief te beoordelen. Een groot voordeel daarbij is dat je alle ergonomische risico’s op eenzelfde manier kan evalueren. Naast een korte theoretische duiding, passen we de methode toe op concrete taken.

Spreker