WS 3.7 – Biedt nudging kansen voor arbeidsveiligheid? – VOLZET

We weten al decennia dat 85 à 95% van de ongevallen een menselijke component heeft. We proberen met een LMRA deze menselijke component te beheersen.
Maar realiseren we ons ook dat 90-95% van ons handelen op de “automatische piloot” geschiedt, en dat mogelijk een LMRA dan niet de ultieme oplossing is. In 2008 ontving Richard Thaler de Nobelprijs voor zijn onderzoek naar nudging.
Wat is nudging: het met zachte hand, zonder de keuzevrijheid in het gedrang te brengen, mensen stimuleren de juiste keuzes te maken. Kan nudging nieuwe kansen bieden om de veiligheid op de werkvloer te verhogen?

Laat ons samen op zoek gaan.

Sprekers