Guy Vogt

Guy Vogt

Functie

Guy Vogt heeft meer dan 30 jaar jaar ervaring als arbeidsarts en als leidinggevende, eerst bij Attentia, vervolgens bij Liantis en sinds 2019 opnieuw bij Attentia.
Hij is buitengewoon lid van de Hoge Raad voor Welzijn Preventie en Bescherming op het Werk en lid van het Wetenschappelijk Comité van FEDRIS, telkens gemandateerd door de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsartsen (BBVAG). Guy treedt ook op als ervaringsdeskundige in de afsluitende synthesemomenten van de N2-opleiding van het VI.

Sessie(s) van deze spreker:

Andere sprekers