Heidi Stinissen

Heidi Stinissen

Functie

Heidi Stinissen is trainer in Geweldloze Communicatie, familiaal en sociaal bemiddelaar.

Heidi is orthopedagoge van opleiding en heeft lange tijd gewerkt in de sector van Jongerenwelzijn en opvoedingsondersteuning. Sinds 4 jaar is ze verbonden aan Blabla, Huis voor Verbinding, en deelt ze het gedachtegoed van Geweldloze Communicatie met geïnteresseerden. Als partner van een PAPSY, verbonden aan een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, is ze niet onbekend met de uitdagingen van preventieadviseurs.

Sessie(s) van deze spreker:

Andere sprekers