Kris De Meester

Functie

Kris De Meester is adviseur arbeidsveiligheid en gezondheid bij het VBO. Kris is effectief lid van diverse nationale en internationale adviesraden (Hoge Raad Preventie en Bescherming, raadgevend comité veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaatsen van de Europese Commissie,…). Bij de vzw BeSaCC-VCA is hij beheerder-secretaris.

Sessie(s) van deze spreker:

Andere sprekers