Kris De Meester

Kris De Meester

Functie

Kris De Meester is Manager Health & Safety Affairs en International Industrial Relations bij het VBO. Hij is effectief lid van diverse nationale en internationale adviesraden (Hoge Raad Preventie en Bescherming, raadgevend comité veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaatsen van de Europese Commissie,…). Bij de vzw BeSaCC-VCA is hij beheerder-secretaris.
Kris is (wereldwijde) coördinator van het Technisch Comité 283 dat zorgt voor de verdere ontwikkeling en uitdieping van de ISO 45.001 norm.

Sessie(s) van deze spreker:

Andere sprekers