Sandrine Schatteman

Functie

Sandrine Schatteman is sociaal inspecteur bij TWW Antwerpen (FOD WASO). Zij maakt ook deel uit van de Kennisdirectie psychosociale risico’s

Sessie(s) van deze spreker:

Andere sprekers