Sandrine Schatteman

Functie

Sandrine Schatteman is sociaal inspecteur bij TWW Antwerpen (FOD WASO). Zij maakt ook deel uit van de Kennisdirectie psychosociale risico’s

Sessie(s) van deze spreker:

IS 2.9 – Update wetgeving psychosociale risico’s

In deze infosessie nemen we de ganse regelgeving psychosociale risico’s onder de loep. Daarnaast hebben we aandacht voor Europese ontwikkelingen.

Andere sprekers