Steven Renette

Steven Renette

Functie

Steven Renette studeerde af aan de KU Leuven (1996) en volgde nadien een aanvullende opleiding D.E.S. en droit social aan de ULB (1997) om vervolgens in 1997 tot de balie toe te treden. Hij heeft in de loop van de twintig jaar dat hij als advocaat actief is een bijzondere affiniteit ontwikkeld voor de uitdagingen waarmee bouwbedrijven op sociaalrechtelijk vlak worden geconfronteerd (o.a. schijnzelfstandigheid, arbeidsongevallen, tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten). Naast zijn bezigheden als advocaat was hij ook een tijdlang als wetenschappelijk medewerker verbonden en dat zowel aan de KU Leuven als aan de UHasselt. Steven is een veelgevraagd spreker en publiceert zeer regelmatig over sociaalrechtelijke onderwerpen.

Sessie(s) van deze spreker:

Andere sprekers