Plenaire sessie

De veilige drievuldigheid
Een pragmatische multidisciplinaire benadering van risicobeheersing

[sessie powered by Wolters Kluwer]

Iets meer dan 25 jaar geleden maakten we de sprong naar het welzijnsrecht. Sindsdien twijfelt niemand nog aan de noodzaak om welzijn multidisciplinair te benaderen. Waarop tal van specialisten zich terugtrekken binnen de eigen discipline, vaak om er enkel nog met vakgenoten van gedachten te wisselen. Of van mening te verschillen natuurlijk.

Tijdens deze plenaire sessie willen we dit doorbreken. Niet met een principieel of theoretisch pleidooi, maar via een pragmatische benadering van de veilige drievuldigheid, de 3 cruciale facetten van welzijn op het werk: het DRBS, de RA en de preventiehiƫrarchie.

Met sprekers die elk een lange ervaring hebben opgebouwd in drie verschillende disciplines, als advocaat, arbeidsarts en preventieadviseur: zeer verschillend, maar telkens praktijkgericht en onderbouwd.

We kijken over de klassieke tussenschotten heen , met het doel handvaten aan te reiken om in de dagelijkse praktijk aan de slag te gaan.

Marc Hoppenbrouwers, preventieadviseur
Edelhart Kempeneers, arbeidsarts
Chris Persyn, advocaat