Chris Persyn

Chris Persyn

Functie

Chris PERSYN is sinds 1982 actief als advocaat. In 1988 richtte hij mee het kantoor Crivits & Persyn op. Hij leidde er 32 jaar de afdeling sociaal recht. In 2020 richtte hij Cautius op. Chris adviseert tal van bedrijven, organisaties en arbeidsongevallenverzekeraars in alle sociaalrechtelijke materies en traint leidinggevenden in alle mogelijke juridische aspecten van arbeidsveiligheid met legal toolboxmeeting.

Naast gastprofessor bij de VUB is Chris gastdocent aan de UA, Odisee (Gent) en UCLL (Hasselt). Sinds 2001 is hij ook plaatsvervangend magistraat bij de Arbeidsrechtbank te Gent.

Chris publiceert regelmatig over sociaalrechtelijke onderwerpen en wordt frequent gevraagd als spreker over welzijn op het werk.

Sessie(s) van deze spreker:

Andere sprekers