WS 3.01 – Arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid bij werken met derden (VOLZET)

Historisch lag de focus bij de regels inzake arbeidsveiligheid en de vergoeding van arbeidsongevallen bij de eigen werknemers van de onderneming. Logisch, want zeker tijdens de vorige eeuw stond wie een reëel risico liep ook op de payroll van dezelfde werkgever. De Welzijnswet introduceerde regels voor situaties waarin dat niet noodzakelijk het geval is: derden deden hun intrede in de onderneming. Meteen ontstond ook een reeks nieuwe risico’s. En nood aan nieuwe preventieregels. In deze sessie gaan we in op de specifieke regelgeving inzake werken met derden. We duiden de basisregels, maar besteden vooral aandacht aan de concrete toepassing ervan door de rechtspraak, met de nodige duiding bij de aansprakelijkheid die dit kan meebrengen. En tips om die te vermijden.

Spreker